Privacy policy

Privacy Policy

Inleiding

De persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers van sites worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Mobista Web B.V. is ervan overtuigd dat de bescherming van de gegevens van haar klanten en de bezoekers van haar websites relevant en noodzakelijk is voor haar activiteiten. Mobista Web B.V. houdt zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving en zelfregulering stellen aan een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening leggen wij gegevens over u vast. Dit is het geval wanneer u zich klant bent bij een actie of uitgenodigd wordt om zich in te schrijven en wanneer u op een andere wijze uw belangstelling aangeeft, of anderszins contact heeft met ons. Bij deze gegevens gaat het om gegevens zoals contactgegevens, mobiele telefoonnummer, gegevens over in- en uitschrijving, bestelde proefpakket/maandpakket en informatie over verrichte betalingen. Wij gebruiken deze informatie voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst met u, overige dienstverlening, interne bedrijfsvoering en om klanten van onze (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden. Als u hier niet in geïnteresseerd bent kunt u zich op ieder moment afmelden.

E-mail adres

Uw e-mail adres wordt gebruikt om uw bestelling aan u te kunnen bevestigen. Indien u uw e-mailadres heeft ingevuld en actief heeft aangegeven om bijvoorbeeld een nieuwsbrief of andere informatie te ontvangen, dan kunnen wij u als klant nog beter informeren en van dienst zijn met informatie over verschillende soorten aanbiedingen. Wanneer u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden door op de link te klikken onderaan in de e-mail die u heeft ontvangen. Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt beschikbaar gesteld voor het incidenteel ontvangen van aanbiedingen en acties van andere bedrijven. Deze bedrijven worden vooraf zorgvuldig geselecteerd. U kunt dit zelf vooraf aangeven.

Inzage

U kunt kennis nemen van de gegevens die wij over u hebben vastgelegd. Als de informatie onjuist is kunt u ons helpen deze te corrigeren. Verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u sturen naar bovengenoemd adres. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Voorkeuren soorten producten en diensten

Wij streven ernaar zoveel mogelijk rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u niet geïnteresseerd bent in informatie over (nieuwe) relevante producten en diensten, dan verzoeken wij u dit aan ons door te geven. Let op: onze dienstverlening is gericht op het delen van informatie met u over verschillende soorten voorkeuren voor producten en diensten. Een totale blokkering van uw gegevens kan leiden tot het niet-ontvangen van informatie over aanbiedingen of acties waarin u vermoedelijk wel in geïnteresseerd bent.

IP-adres

We maken ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt, zoals één van onze sites of landingspagina’s. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages met niet-identificeerbare informatie.

Beveiliging

Wij besteden vanwege de aard van de dienstverlening op afstand veel zorg aan technische en organisatorische vormen van beveiliging van gegevens.

Cookies

Sites die advertenties weergeven maken gebruik van cookies om bij te kunnen houden welke advertenties aan u zijn vertoond. Deze cookies worden geplaatst maar door het bedrijf dat deze advertenties verzorgt. Het uitsluitend doel van deze cookies is om de communicatie die nodig is om de advertentie weer te geven op de website uit te voeren of om een door de gebruiker gevraagde dienst te leveren. ‘Clicks’ geven ons informatie die van belang is voor statistische analyse op niet-identificeerbaar niveau. Uw persoonlijk gebruik kan daaruit niet worden afgeleid.

Links

Op deze site treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Er kan echter geen verantwoordelijkheid worden gedragen met betrekking tot de omgang door die organisaties met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Belangrijke wijzigingen worden bekend gemaakt op deze site in de privacy statement.

Wij adviseren om deze privacy policy door te nemen en na ontvangst van uw bestelling een exemplaar te bewaren in uw eigen administratie.

U kunt altijd contact opnemen met [email protected], zodat wij u een exemplaar van deze privacy policy toe kunnen sturen.