Zásady ochrany osobných údajov

Kladieme veľký dôraz na ochranu osobných údajov našich klientov. Preto sme prijali osobitné zasady ochrany osobných údajov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Všeobecných podmienok Mobista Web B.V.. Potvrdzujete, že môžeme zhromažďovať a spracovávať “osobné údaje”, “finančné údaje” a “demografické a užívateľské údaje” (ako sú definované nižšie a označované spoločne ako”Údaje”) v súvislosti s Vašim nákupom a využívaním našej web stránky. Zakúpením výrobku od nás, využívaním našich služieb a/alebo používaním našich web stránok súhlasíte s týmito zásadami ochrany osobných údajov a Všeobecnými podmienkami. Pokiaľ s týmto nesúhlasíte, nemali by ste od nás kupovať žiadne výrobky a/alebo používať naše služby a/alebo web stránky.

Zmeny v ochrane osobných údajov
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, rozšíriť alebo obmedziť tieto zásady ochrany osobných údajov a Všeobecné podmienky. Pretože všetky zmeny budú vykonané na týchto stránkach, odporúčame vám pravidelne ich sledovať.

Zhromažďované informácie
Zhromažďujeme a spracovávame “osobné údaje” (údaje, ktoré budú použité na plnenie zmluvy, ako je vaše celé meno, rezidenčná a poštová adresa a emailová adresa) alebo “demografické a používateľské údaje” (informácie ktoré poskytnete, alebo ktoré my zhromažďujeme, ktoré nie sú osobnej ani finančnej povahy, ale ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie a platbu za naše produkty a služby, ako je napríklad dátum začatia a trvanie vašej zmluvy). Takého informácie, ktoré sme zhromaždili môžu byť uchovávané a spracovávané v krajine, kde my alebo naše partnerské spoločnosti zo skupiny majú požiadavky. Zakúpením produktu od nás, využívaním našich služieb a/alebo používaním našich web stránok súhlasíte s cezhraničnou výmenou Údajov.

Ako používame vaše Údaje
Vaše osobné údaje používame pre náš zákaznícky servis, na plnenie zmluvy, poskytovanie služieb, za účelom odpovedania na otázky, spracovanie transakcií a zasielanie ponúk, zlepšenie a propagáciu našich produktov a služieb. Tiež môžeme vaše Údaje použiť pre vlastnú reklamu a priamy marketing alebo marketing tretích strán.
Môžeme použiť vaše osobné údaje aby sme vás kontaktovali ohľadom našich služieb a produktov, pokiaľ sa domnievame, že by ste o ne mali záujem. Vaše osobné údaje môžeme tiež použiť na vaše kontaktovanie ohľadom používania našich web stránok a/alebo služieb a produktov, alebo o zmenách v našich zásadách ochrany osobných údajov, Všeobecných podmienkach a/alebo ostatných podmienkach, ktoré sa týkajú nášho vzťahu s vami. Vaše Údaje môžeme ďalej používať pre zlepšenie obsahu a navigácie na našich web stránkach alebo na iné interné účely. Vyhradzujeme si právo zdieľať vaše osobné údaje s ďalšími obchodnými partnermi, ktorí si želajú kontaktovať vás ohľadom svojich produktov a službieb a prípadne vám ponúknuť možnosť zakúpiť tieto výrobky a služby.
Ak následne zmeníte svoj názor a už nebudete chcieť byť informovaní o ponukách od nás a od tretích strán, môžete poslať email na [email protected] Chceme poznamenať, že akékoľvek odstránenie vašich osobných údajov alebo vami vyžiadané zmeny sa neprejavia okamžite, pretože potrebujeme istý čas na ich spracovanie.
Používame údaje, ktoré nemôžu byť vysledované späť na žiadnu fyzickú osobu pre interné účely, aby nám pomohli v ponúkaní našich produktov a služieb a na interakciu s návštevníkmi našich web stránok. Ďalej si vyhradzujeme právo individualizovať dáta ktoré nemožno spätne sledovať na žiadnu fyzickú osobu, prispôsobiť pre vás naše služby a zaslať vám cielenú reklamu založenú na vyhľadávaní kľúčových slov. Môžeme tiež kombinovať Údaje, ktoré sme zhromaždili od tretích strán alebo údaje, ktoré sú všeobecne k dispozícii s vašimi Údajmi.
Môžeme zapojiť a používať tretie strany, aby nám pomohli uskutočniť transakciu, ako napríklad autorizovaním vašich transakcií a môžeme zdieľať tieto údaje s týmito stranami na obmedzené účely. Ak by sme boli predaní alebo zlúčení s inou spoločnosťou alebo by sme boli vyhlásení za insolventných, niektoré alebo všetky zhromaždené údaje o vás budú odovzdané tretej strane. Nakoniec, vaše Údaje môžeme poskytovať určitým stranám ak to vyžaduje zákon alebo ak naša bezpečnosť, bezpečnosť užívateľov služieb a produktov a/alebo web stránky je týmto spôsobom zaručená.

Cookies
Je možné, že použijeme cookies s cieľom umocniť vašu skúsenosť z web stránok. Cookies sú súbory, ktoré sa prenášajú na pevný disk vášho počítača prostredníctvom nášho web prehliadača, aby umožnili našim systémom rozpoznať váš prehliadač a pridelili mu určité charakteristiky. Cookies samy o sebe nemôžu prezradiť nič o vašej emailovej adrese ani iné osobné údaje, pokiaľ sa sami nerozhodnete poskytnúť nám tieto údaje, napríklad registráciou cez web stránky. Každopádne, ak ste raz boli naším zákazníkom a poskytli nám osobné údaje, tieto sa spojili s údajmi uloženými v cookie. Preto používame cookies k podpore vášho prehliadania web stránok a na zlepšenie obsahu, produktov a služieb na našich web stránkach. Napríklad môžeme použiť cookies na personalizovanie vašej návštevy pre naše web stránky (napr. tým, že rozpoznáme, keď ste opätovne navštívili naše web stránky). Nastavenie vášho prehliadača môžete nastaviť tak, aby odmietol cookies od nás alebo od prevádzkovateľov iných web stránok. Pre viac informácií sa poraďte v sekcii “Pomoc” vášho prehliadača. Berte prosím do úvahy, že na niektoré stránky našich web stránok je možný prístup iba s pomocou cookies alebo podobných súborov a blokovanie cookies alebo podobných súborov teda môže zabrániť v prístupe k niektorému nášmu obsahu alebo službe.

18 alebo starší
Môže sa stať, že budeme zhromažďovať osobné údaje užívateľov bez toho, aby sme vedeli, že ešte nedosiahli vek 18 rokov. Tieto údaje budú vymazané hneď ako to bude jasné.

Linky
Tieto webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné web stránky. Nemáme žiadnu kontrolu nad takýmito web stránkami a nie sme zodpovední za ich dostupnosť a teda ani za obsah, reklamy, produkty alebo iné materiály, ktoré sú uložené na týchto stránkach. Mobista Web B.V. nemôže niesť zodpovednosť ani nahradiť škodu priamo ani nepriamo za akékoľvek škody alebo straty, ktoré vyplývajú alebo sú dôsledkom iného užívateľa, pokiaľ ide o vyššie zmienené. Váš prístupu a využívanie odkazovaných web stránok, vrátane ich obsahu, je úplne na vaše vlastné riziko.

Bezpečnosť
Ochrana vašich údajov je pre nás veľmi dôležitá. Používame najlepšiu priemyselnú technológiu, čím garantujeme bezpečnosť vašich informácií. Bohužiaľ, nie je možné poskytnúť 100% záruku, že prenos dát cez internet a mobilné komunikačné siete je bezpečný. Preto, hoci robíme maximum pre ochranu vašich informácií, nemôžeme zaručiť, že informácie, ktoré pošlete cez nás sú úplne v bezpečí.

Prístup k vašim informáciám
Máte možnosť si prezrieť alebo vymazať osobné údaje ktoré ste nám poskytli, alebo zmeniť svoje preferencie zaslaním emailu na [[email protected]], v ktorom uvedie, či chcete odstrániť údaje z našej databáza, byť vyradení z doručovania oznámení od nás alebo odhlásiť sa z doručovania oznámení tretích strán. Vymazanie údajov alebo odhlásenie sa z prijímania oznámení od nás alebo od tretích strán iba zabezpečí, že dáta sú odstránené z našej databázy za účelom zastavenia budúcej komunikácie od nás alebo týchto tretích strán. Toto vymazanie sa netýka informácií, ktoré už boli zhromaždené a prípadne zdieľané s tretími stranami spôsobom, ktorý je popísaný v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Pre vymazanie osobných údajov, ktoré možno boli použité na nadviazanie kontaktu s vami vám odporúčame, aby ste tieto tretie strany kontaktovali priamo.

Kontakt
So všetkými otázkami alebo komentármi ohľadom našich zásad ochrany osobných údajov nás môžete kontaktovať. Táto ochrana osobných údajov bola naposledy zmenená v júni 2010. Našu emailovú adresu môžete nájsť v Propagačných pravidlách.